آخرین خبر/ داروغه زاده: واکنش غنی زاده در اختتامیه فیلم فجر احتمالا سوء تفاهم بود / تهیه کننده فیلم خیلی از اتفاق عذرخواهی کرد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید