بانی فیلم/ جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده در سینماهای تهران تا روز جمعه (۲۶ بهمن ماه) به شرح زیر است:

قانون مورفی/ ۱۲۴ سینما/ ۴۴ روز نمایش/ فروش کل تهران: چهار میلیارد و ۵۵۳ میلیون تومان

بمب؛ یک عاشقانه/ ۲۰ سینما/ ۷۲ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد ۶۰۰ میلیون تومان

مارموز/ ۲۶ سینما/ ۶۵ روز نمایش/ فروش کل تهران: سه میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومان

کلمبوس/ ۲۵ سینما/ ۷۲ روز نمایش/ فروش کل تهران: دو میلیارد و ۷۶۹ میلیون تومان

پارادایس/ ۸۶ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان

پاستاریونی/ ۱۳ سینما/ ۷۹ روز نمایش/ فروش کل تهران: یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون تومان

دزد و پری ۲/ ۶۲ سینما/ ۵۱ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۹۸۶ میلیون تومان

تخته گاز/ ۸۵ سینما/ ۳۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۸۹۵ میلیون تومان

اتاق تاریک/ ۹ سینما/ ۵۸ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۷۶۹ میلیون تومان

آشغال های دوست داشتنی/ ۴۰ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل تهران: ۴۵۰ میلیون تومان

درساژ/ ۱۵ سینما/ ۳۷ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۴۶۶ میلیون تومان

هت تریک/ ۵۸ سینما/ سه روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۲۰ میلیون تومان

ترانه/ ۳۴ سینما/ ۲۳ روز نمایش/ فروش کل تهران: ۱۲۰ میلیون تومان.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید