آخرین خبر/ مازیار ناظمی با انتشار این عکس نوشت: عصر جدید‬⁩ شبکه سه، برنامه سازی شجاعانه و لازم ! برای معرفی بهتر جامعه مدرن است ‏با مولفه های از ⁧‫#مشارکت‬⁩ و معرفی استعدادها و رسیدن به درک دقیق تر و نمایان شدن واقعیت های جدی تری از طبقات ⁧‫#اجتماعی‬⁩ شرکت کنندگان ‏و حتما می‌تواند زمینه مناسبی برای ⁧‫#پژوهش‬⁩ محققان رسانه باشد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی