آخرین خبر/ دیدگاه محمدرضا شریفی‌نیا درباره سن و سال خودش را در این ویدئو تماشا کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید