آخرین خبر/ گروه زانکو با نمایشی جالب اما ناهماهنگ از داوران 4 رای منفی گرفتند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی