آخرین خبر/ علیرضا رئیسی با انتشار این عکس نوشت: گذشته مهمه چون هویت امروزه !ولى نباید تو گذشته زندگى کرد چون امروز هویت فرداست! یادش خوش این پوستر همچنان بر دیوار بعد از ٣٠ سال! من میتونم کارى کنم که همه چیز عوض بشه تقدیم به شما.
منظومما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید