آخرین خبر/ ﻓﺎﻃﻤﻪ محمدی با انتشار این عکس نوشت:  در روز مادران شهدا وشهادت حضرت ام البنین(س)... مهمان همسر و مادر شهید... ایشون هم همسر شهید سپهری هستند و هم مادر شهید محمد سپهری که امروز میربان مادر برنامه مادرانه بودند...
چه عشق وباور و ایمانی بین ایشون وهمسر شهیدشون وجود داشته که برای آدم های امروزی غیرقابل باوره...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی