آخرین خبر/ مهران رنجبر با انتشار این عکس نوشت: مکانى عجیب پروژه‌اى عجیب کاراکترى عجیب زمانى عجیب.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید