آخرین خبر/ منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: دل #منوچهرهادی  سرده خیلی. شبهای سرد در پروژه دل به عشق شما عزیزانم. با یکتا کنار بانو افسانه بایگان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید