آخرین خبر/ گلوریا هاردی با انتشار این عکس نوشت: دوباره اصفهان.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید