آخرین خبر/ چرا بهرام افشاری برای بازی در «کارگر ساده نیازمندیم» کاندید سیمرغ نشد؟ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید