آخرین خبر/ حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: بازی کنار شما افتخار و لذتی ناب و همنشینی با شما بهترین موهبته سهیلا جان، چه خوش شانسم که مامان ثریای منید. الهی همیشه بدرخشید تو آسمون هنرمون.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید