آخرین خبر/ کری‌خوانی علی ضیاء با بهرام افشاری سر استقلال و پرسپولیس.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید