آخرین خبر/ صحبت جالب بهرام افشاری درباره دیدن علی ضیاء برای اولین‌بار در تلویزیون را مشاهده کنید.



ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی