آخرین خبر/ محمد علیزاده با انتشار این عکس نوشت: ما گول نمیخوریم فقط زندگی میکنیم بعضی از اتفاقای زندگی فقط بازیه مواظب باشیم تو این بازیا گل نخوریم مخلص همه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید