آخرین خبر/ آنا نعمتی نوشت:
این اولین عکس محجبه من است.
سال پنجاه و نه #۱۳۵۹
سالی که فهمیدم "جنگ " چیست و با آژیر قرمز آشنا شدم. سالی که صدای بمباران و صدای شکسته شدن دیوار صوتی را شنیدم ، سالی که پیکر شهیدان را دیدم ، سالی که وحشت از #مرگ را برای اولین بار در زندگی تجربه کردم. سالی که کنار پدربزرگ و مادربزرگم زندگی کردم. سالی که گریه های شبانه از سر دلتنگی برای مامانم را تجربه کردم ( ازش دور بودم). سالی که طعم تلخ تنهایی را چشیدم ، سالی که با عزیزی برای همیشه خداحافظی کردم.
سالی که شروع جنگ من با زندگی بود، سالی که به اندازه چند سال بزرگ شدم......
سالی که زندگی ام ، جور دیگری رقم خورد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی