آخرین خبر/ سانیا سالاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید
به خاطرِ فردای ما اگر بر ماش منتی ست..
#احمد_شاملو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید