آخرین خبر/ سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت: دوستی مثل اسناد کهنه است، قدمت تاریخ آن را قیمتی می‌کند.
منظوم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی