آخرین خبر/ استندآپ کمدی با موضوع تنبلی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید