آخرین خبر/ استندآپ کمدی در مورد زلزله.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید