آخرین خبر/ محمدرضا غفاری نوشت:
سر صحنه سریال #دل_دار
و لذت دوباره کارکردن
با برادران محمودى عزیزم
و گروه عزیز و دوست داشتنى دل دار

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی