آخرین خبر/ حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت:
بهار داره میاد ... رد پاشو میشه رو درختا دید ... سفید ، پاک ، سرشار از امید و عشق ...
پ.ن: همچنان سر کار


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی