آخرین خبر/ لیندا کیانی این عکس ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است. این عکس در پشت صحنه فیلم «چشم و گوش بسته» گرفته شده اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی