آخرین خبر/ ارژنگ امیرفضلی در ایسنتاگرامش نوشت:
خارج از شوخی ولی صدا و سیما انقدر مهربانه که وقتی جشنواره میگذارد تا انجا که از دستش بر بیاد به بیشتر عواملی که دوستشان دارد,
به یک بهانه ای جایزه میدهد که هیچکدامشان ناراحت خانه نروند -
- -
مثل بزرگ فامیل که به همه بچه ها عیدی میده تا خوشحال باشند
البته فقط یک ایراد کوچیک داره واینکه دیگه جشنواره حساب نمیشه
جشن حساب میشه☺️ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی