آخرین خبر/ شبنم قلی خانی در اینستاگرامش نوشت:
یک برادر دارم از جان خوبتر
هر چه محبوب است از آن محبوبتر👫


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی