آخرین خبر/ رضا رشیدپور با انتشار عکسی از ارژنگ امیرفضلی در اینستاگرامش نوشت:
عزیز دلمی
ارژنگ امیرفضلی با گذاشتن کامنت زیر این پست از رضا رشیدپور دلجویی کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی