آخرین خبر/ فاطمه گئدرزی در اینستاگرامش نوشت:
آرامگاه سعدی جای شما خالی🦋❤️علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد 🌹دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست🌹به روزگار سلامت سلاح جنگ بساز🌹وگرنه سیل چو بگرفت نشاید سد بست🌹


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید