آخرین خبر/ داریوش فرضیایی این ویدئو را در اینستاگرامش به اشتراک گذاشت و نوشت:
امشب شب آرزوهاست
و
آخرین پنجشنبه سال...
دعا برای همدیگه فراموش نشه..🙏🙏


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید