آخرین خبر/ سیدمحمود رضوی، تهیه‌کننده فیلم‌هایی نظیر ماجرای نیمروز و دارکوب از پشت پرده تغییر عادل فردوسی‌پور و نود پرده برداشت.
سیدمحمود رضوی نوشت: کسانی که در داستان تغییر تیم نود و خداحافظی عادل فردوسی‌پور، در حال تخریب علی فروغی هستند، ساختار سیما را نمی شناسند، این تصمیمات فردی نیست و تصمیم گیران اصلی سیما خود را پشت علی فروغی پنهان نموده اند، آنها اگر میخواستند یا نود ادامه پیدا می کرد یا عادل میتوانست به شبکه دیگری برود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی