منظوم/ نوید محمدزاده با انتشار این عکس نوشت: فلوو و فوکوس از نگاه مردمی #عادل_فردوسی_پور #نود #۹۰ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی