آخرین خبر/ صبا راد با انتشار این عکس نوشت: مرد خوبم... مرد مهربونم... مرد هنرمندم... مرد خوش صدا... مرد من... مرد من... مرد من...برای تمام سالهایی که کنار هم هستیم و عاشقانه هستیم ممنونم...برای تموم روزهایی که ممکنه ناراحتت کرده باشم متاسفم و تو چقدر مهربونی و همراه...
تصور نمیکردم بشه عاشق بود و عاشقانه زیست اما تو به من آموختی که میشه عاشق بود همیشه...هر لحظه... و عاشقانه زیست...
دوستت دارم تا همیشه...
روزت مبارک مانی جانم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی