منظوم/ لاله اسکندری با انتشار این عکس نوشت: افتتاحیه اولین موزه خیمه شب بازی در خانه فرهنگ مانا....با تلاش بی وقفه خواهر جان...با دیدن این عروسکها به سالهای دور میروید....
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی