آخرین خبر/ عباس غزالی با انتشار این عکس نوشت: پدرم در همه ی خاطره هایم پیداست پدرم یک غزل خسته ولی پر معناست پدر عزیزم روزت مبارک، کلی دلم برات تنگ شده، بیادتم همیشه، دعام کن و بازم به خوابم بیا، تو رو خدا...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی