آخرین خبر/ نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: پدرم ، شما به من درس شرافت و مردانگی و صداقت آموختی. برای تمام عمر مدیونتون هستم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی