آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: یه عمره محکم وایسادی تا دستم رو بهت بگیرم و قد بکشم یه عمره کمر خم نکردی که بهت تکیه کنم...
فقط تویی که میدونی چقدر دوستت دارم
فقط منم که میدونم چقدر دوستم داری
فقط تویی که میدونی دنیا رو روی سر هرکی تو رو نخواد خراب میکنم!
فقط منم که میدونم،دنیا رو بهم میریزی که حتی یک قطره اشک نریزم!
فقط تویی که میتونستی پدری اینچنین باشی برای دختری که زندگیش همیشه عجیبه،
برای دختری که جمع اضداده!
سرشلوغ و غریب
غرق عشق و شعر
وسط شک و یقین
بینِ مفاتیح و غزل های شمس!
ما روز و شب های سخت زیاد دیدیم
و فقط ما بودیم که تهش برای هم موندیم،پشت هم،
بی لحظه ای تردید!
به خاطر همه ی اعتمادت که به من جرأتِ زندگی داد،بهت مدیونم
به خاطر اخم تلخت که به من ترس از اشتباه داد،بهت مدیونم
آقای پدر
ممنونم که پدر منی!
جز تو کی میتونست،برای این دختر،همه چیز باشه...
روزت مبارک
و
منو ببخش که خیلی از آرزوهات رو هنوز براورده نکردم
یه روزی همه ش رو براورده میکنم
عین تو
که تمام آرزوهام رو براورده کردی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی