آخرین خبر/ الهام حمیدی در اینستاگرامش نوشت:  گاهی یک مرد، آنقدر هست، آنقدر پُر میکند هر نبودنی را، آنقدر حواسش هست به تو و تمام دخترانه هایت، آنقدر اشباع میکند هر خلائی را که ناخواسته وجود دارد، آنقدر حمایتت میکند که دنیا بدونِ حضورش دنیایی نیست... که نمیتوانی حتی در فکر و خیال تصویر بکشی نبودنش را، عصبانی می شود، عصبانی ات میکند، اما دلت ضعف میرود برای همین ها هم! خوب است که تو هستی و من حس میکنم همه ی این  حساس های خاص و ناب را... همسرم با تمام وجود مردانگیت را می ستایم، روزت مبارک.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی