آخرین خبر/ سینا حجازی نوشت:
پارسال رو‌که زدیم تو دیوار
امسال دوباره پرکار میشم
قول 😎

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی