آخرین خبر/ علی ضیا با انتشار این عکس نوشت:
ممنون از بیش از ٧ ملیون رای شما
.
خوبی رو گسترده کنیم و خودمون به هم کمک کنیم.
.
جای خانم کلباسی خیلی خالی بود
.
* ۱- نرگس کلباسی : ۹۳۰۸۱۸ * ۲- یوسف اصلانی : ۸۶۹۹۲۱ * ۳- لعبت گرانپایه : ۸۲۹۰۳۴ * ۴- حاج کاضم کبیر : ۷۸۹۰۰۰ * ۵- مجتبی محمدی : ۶۴۲۹۲۹ * ۶- طناز بحری : ۶۳۸۵۲۲ * ۷- زیبا عزیزی : ۵۳۶۱۰۰ * ۸- عموزاد خلیلی : ۴۹۸۲۸۳ * ۹- عصمت احمدیان‌ : ۴۷۲۴۶۲ * ۱۰- نورالدین توسلی : ۴۰۸۷۴۴ * ۱۱- اسماعیل آذری نژاد : ۳۹۹۶۳۷

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی