آخرین خبر/ گلاره عباسی نوشت:
بابایی مهمان تحویل سال ماست و من نمی خواهم سال را تحویل دهم به دلخوشی ثبت همین لبخند .هفت سین من هفت شهر عشق بود با صدای خنده های پدر و راد در این عکس(حتی اگر سوژه خنده عشق من به سبزی پلو با ماهی و کوکو سبزی شام بود.کاش همیشه سوژه این صدای خنده باشم ) .....نه هفت سین می خوام و نه هفت شهر عشق فقط و فقط سلامتی شما عزیزانم که دلم به بودن شما رفقای جان گرم است همیشه . بهارتون سبز تر از همیشه . دلتون گرم تر از همیشه و عشق ارزو می کنم برای جانتون ❤️

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی