آخرین خبر/ نرگس کلباسی با انتشار عکس دوم نوشت: اکنون عازم گلستان هستم. میخواهم مردم آنجا بدانند که تنها نیستند و ما مردم مثل کوه پشت شان هستیم و حمایت شان میکنیم و عاشقشان هستیم. مثل همیشه، در این لحظه مشخص نیست که چه کاری از دستمان بر می آید، ولی آنجا می مانیم تا مشخص شود. حسابی که اعلام کردم، فقط و فقط برای کرمانشاه است، لطفا به نیت گلستان هیچ مبلغی به آن حساب واریز نکنید. اگر صلاح دیدم که برای مردم گلستان پول جمع کنیم، حساب دیگری به این نیت باز میکنم و به شما اعلام خواهم کرد. همه چیز باید با آرامش کامل و مدیریت صحیح انجام شود. فعلا خدانگهدار.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی