آخرین خبر/ المیرا شریفی‌مقدم این عکس را در کنار پسرانش و یکی از بچه‌های اقوامشان است، منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی