آخرین خبر/ مهناز افشار با انتشار این عکس نوشت: عید تهران با هوای عالی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی