آخرین خبر/ سوشا مکانی با انتشار این عکس نوشت: ضرب المثلی تقریبا در همه فرهنگ‌های دنیا وجود دارد که می‌گوید: " زمانی که چشم نمی‌بیند، قلب هم احساس نمی‌کند". ولی من تاکید می‌کنم که این گفته اشتباه است. هرکس هرچه دورتر برود به قلب نزدیک‌تر خواهد بود. حتی اگر بکوشیم او را به فراموشی بسپاریم. حتی اگر در غربت زندگی کنیم باز هم کوچک‌ترین خاطرات مربوط به اصل و نسب خود را به یاد داریم.
اگر از کسی که دوست داریم دور باشیم حتی عبور رهگذران نیز ما را به یاد او می‌اندازد. #پائولو_کوئیلو. یازده دقیقه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی