آخرین خبر/ شیده معاونی با انتشار این عکس نوشت: سلام ای سال نو
ای وامدار لحظه های روشن فردا
سلام ای سبزی و آب زلال و سایه های بید
ای آفتاب پاک پر امید
سلام ای کوچه های شسته از باران
خداحافظ تو را یلدا و شب های زمستانی
سلامم بر تو ای سالی، که می آیی
درودم بر تو ای فصل شکوفایی
خدایا کاسه تقدیر آوردم
بگردان چون بهاران
حال من را، سوی آن حالی که می دانی
عطا کن قسمت من را تو بهروزی
به قدر ظرف من، نه
قدر مهر چون تو معبودی
کریما، روزی ام را عاشقی فرما
مرا اینک، تو سال و لحظه های باسعادت، هدیه ام فرما
به من آرامشی ، مهری عنایت کن.
خدایا، قطره اشکی عطایم کن
ببارم گاه گاهی ، رو به درگاهی
خدایا ، باور افسردگان را ، چون بهاران ، زندگانی ده
روح خسته گان را ، خروشی جاودانی ده
کویری قلب تنهایان ، به مهری آبیاری کن
به کوی بی کسان ، مهربانی ، آشنایی را ، تو راهی کن.
هر آن کس را که با هجر عزیزی امتحان کردی
به یاد خاطراتش ، عاشقانه زندگی کردن ، تلافی کن.
بکوبان با سرانگشتان مهری ، کوبه درهای غربت را
بسوزان ریشه های سرد نفرت را
حبیبا سال نو را ، سال نور و عاشقی فرما
خدایا ، باور تغییر را ، این کیمیا درس بهاران را
در اعماق قلوب یخ زده ، گرم و شکوفا کن
تو خار هر کدورت را
به گلبرگ گذشتی ، بی اثر گردان
به خوشبختی ، نشان کوچه بن بست ما را ده
نشان مردم این شهر را ، یاد بهار آور
خدایا , در طلوع سال نو
آغاز راه سبز فردا ها
تو قلب هر مسافر را , به نور معرفت
آگه، به رمز و راز زیبای سفر فرما
بفهمان زندگی بی عشق , نا زیباست
که قدر لحظه هادرلحظه هاپیداست عشق گاهی خواهش برگ است در اندوه تاک
عشق گاهی رویش برگ است در تن پوش خاک
عشق گاهی ناودان گریه ی اشک بهار
عشق گاهی طعنه بر سرو است در بالای دار
عشق گاهی یک تلنگر بر زلال تنگ نور
پیچ و تاب ماهی اندیشه در ژرفای تور
عشق گاهی می رود آهسته تا عمق نگاه
همنشین خلوت غمگین آه
عشق گاهی شور رستن در گیاه
عشق گاهی غرقه ی خورشید در افسون ماه
عشق گاهی سوز هجران است در اندوه نی
رمز هوشیاریست در مستی می.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی