آخرین خبر/ کامبیز دیرباز با انتشار این عکس نوشت: عالیجناب انتظامی، ناصرخان ملک مطیعی، سعیدجان کنگرانی، عموحسین محب اهری، عموحسین عرفانی، عموفرج حیدری، و خشایارجان الوند،یاد و خاطره شما تا ابد در ذهن و قلب ما باقی خواهد ماند.  روحتان شاد و یادتان گرامی باد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی