آخرین خبر/ وحید یامین‌پور با انتشار عکس دوم نوشت: ماشاءالله لاقوة الا بالله. ماه #رجب است و ماه نام‌های شریف "محمد" و "علی". ماه میلاد محمدبن‌علی‌الباقر و محمدبن‌علی‌الجواد و علی‌بن‌ابیطالب و شهادت علی‌بن‌محمدالهادی و بعثت محمدالمصطفی علیهم صلوات الله.
در چنین ماهی پر از نام شریف "محمد" و "علی" نامش را "محمدعلی" گذاشتم. امید دارم محب و خادم آستان رفیع محمدی و علوی باشد‌.
هم به جان علی و جان محمد صلوات

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی