آخرین خبر/ مینا هاشمى با انتشار این عکس نوشت: من به آنان گفتم آفتابى لب درگاه شماست که اگردر بگشایید به رفتار شما مى تابد "سهراب سپهرى" دوستان عزیز سال نو بسیارمبارک 365روزبه شادى وامیدوسلامتى وسربلندى انشاءلله.
امسال براى بهتر زندگى کردن ازدوبزرگ تاریخ ادبیات جناب مولاناوجناب حافظ یاد بگیریم که مرنج ومرنجان بنوش وبنوشان.
عکس از مهشادشریعت عزیز


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی