آخرین خبر/ شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: من، دختر ِ بهارم، آغاز ِ هربهار ،کمی پس از نو شدن ِ سال، سال ِ عمر ِ من هم تازه می شود و من این را برای خودم بخت ِ شیرین می دانم... شبیه به بهارم و احوالِ همواره بهاری ام را دوست دارم... و شاید از همین روست که چهار فصل ِ سال در آغوش نرم ِ بهار روزگار می گذرانم، بهار، نوازشم می کند و مدام مرا می بوسد و احساسم را تغذیه می کند...بهار همیشه و‌همواره هوای دخترکش را دارد.
دیروز، در سالروز تولدم، بهار دخترش را به گوشه ای از دامانش دعوت کرد و پذیرایش شد و شگفتی های تازه ای نشانش داد... و شبنم، دختر بهار، به وجد آمد و با دل ِ بهار یکی شد... بعد، این یگانگی را به فال نیک گرفت و پنداشت که سال ِ تازه ی عمرش، بهاری ترین خواهد بود.. بهار خندید و‌تایید کرد، شبنم چکید... اینجا، دریاچه ی سبز نمک، در دل کویر، گرمسار.
عکس از علیرضا آرا.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی