آخرین خبر/ امیر نوری با انتشار این ویدئو نوشت: مدیریت بحران نداریم بجاش بحران مدیریت داریم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی