آخرین خبر/ حسین شمقدری با انتشار این عکس نوشت: بار دیگر رکورد فروش فیلم مستند در روز اول شکسته شد. ما سازندگان مستند انقلاب جنسی به حمایت تک تک شما مباهات میکنیم. اگر‌ این رفتار شرافتمندانه شما پشت اینگونه تولیدات مستقل وجود نداشت شاید هیچوقت آثاری به این‌ صراحت و شفافیت ساخته نمیشد. صمیمانه از همه ی شما عزیزان سپاسگزاریم.
پ.ن ۱: انقلاب جنسی ۳ در روز اول ۱۴ میلیون تومان فروخته است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی